Cát Tiên: Huấn luyện cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 20 dự bị động viên

08:11, 17/11/2021

(LĐ online) - Ngày 17/11, Trung tá Trần Quốc Phong - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên cho biết: Từ ngày 2 - 16/11, đơn vị đã tổ chức đợt huấn luyện cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 20 dự bị động viên năm 2021.

(LĐ online) - Ngày 17/11, Trung tá Trần Quốc Phong - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên cho biết: Từ ngày 2 - 16/11, đơn vị đã tổ chức đợt huấn luyện cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 20 dự bị động viên năm 2021.
 
Lớp huấn luyện cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 20 dự bị động viên huyện Cát Tiên năm 2021
Lớp huấn luyện cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 20 dự bị động viên huyện Cát Tiên năm 2021
 
Tham gia lớp huấn luyện có 80 đồng chí là các cán bộ khung Tiểu đoàn Bộ binh 20 dự bị động viên. Tại lớp tập huấn, các cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 20 dự bị động viên đã được huấn luyện về bản lĩnh chính trị, kỹ thuật quân sự, các nội dung cơ bản của luật lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2021.
 
Sau huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cát Tiên tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng. Theo Trung tá Trần Quốc Phong, mặc dù diễn ra trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, nhưng các học viên đã phát huy tinh thần học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật của cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 20 dự bị động viên. Quân số triệu tập đảm bảo, đội ngũ giáo viên tham gia huấn luyện nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. 
 
Sau thời gian huấn luyện, các cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 20 dự bị động viên năm 2021 sẽ là đội quân nòng cốt, tiên phong trong duy trì bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Cát Tiên; tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương, gương mẫu chấp hành và động viên gia đình, Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
HOÀNG SA