Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

05:11, 17/11/2021

Trên tinh thần chung là tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả…

Trên tinh thần chung là tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả…
 
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng tại điểm cầu Lâm Đồng
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ phù hợp với tình hình thực tiễn. Cụ thể, với các địa phương đang có dịch COVID-19 chỉ tổ chức sinh hoạt chi ủy chi bộ; chi ủy chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo và thông báo cho đảng viên trong chi bộ biết. Đối với những địa phương chưa có dịch COVID-19 vẫn tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định. Những chi bộ từ 50 đảng viên trở lên thì sinh hoạt theo tổ đảng, nhóm đảng viên hoặc bằng hình thức phù hợp. Tiếp tục thực hiện việc rà soát, sàng lọc đảng viên; phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố; cán bộ, chuyên viên dự sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới được các đảng bộ quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện, nhất là kết nạp đảng viên độ tuổi thanh niên, nữ, người dân tộc thiểu số, ở những địa bàn, lĩnh vực có ít đảng viên. 
 
Trên phạm vi toàn tỉnh, Lâm Đồng đã có mô hình mới, cách làm hay trong công tác tổ chức đảng, đảng viên, đó là mô hình: Xây dựng phiếu khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố và nắm tình hình đảng viên đang công tác về thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú, nhằm tiếp tục lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. 
 
Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và 3 năm thực hiện Quy định số 07 ngày 22/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo như: Huyện ủy Lâm Hà với mô hình “Chuẩn mực trong phong cách làm việc đối với cán bộ, đảng viên trong ngành Giáo dục”. Đảng bộ xã Đan Phượng (Lâm Hà) với mô hình “Huy động cán bộ, đảng viên chung tay góp quỹ giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn”. Huyện ủy Di Linh có mô hình “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong thi cử”. Huyện ủy Đam Rông với mô hình “Cán bộ, đảng viên đi đầu trong tuyên truyền xóa bỏ hủ tục…”. 
 
Riêng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã có một số đảng bộ cơ sở như: Ngân hàng, Bưu điện, Viễn thông, Điện lực hàng tháng đều tuyên dương người tốt, việc tốt trên bảng tin, nêu tên bảng vàng của đơn vị. Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Phát động phong trào cán bộ chủ chốt, người đứng đầu tự giác đi đầu, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng bộ cơ sở Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Lâm Đồng với mô hình “Trả lại tiền thừa cho khách”, qua thực hiện đã trả lại hơn 5,6 tỷ đồng. 
 
Hay như Đảng ủy Quân sự tỉnh duy trì mô hình: “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”; mô hình đơn vị 3 nhất “Hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, cơ quan, đơn vị an toàn nhất”. 
 
Ngoài ra, qua sơ kết có nhiều đồng chí bí thư chi bộ ở thôn, tổ dân phố rất gương mẫu, đi đầu trong các phong trào: Xây dựng nông thôn mới, vận động quần chúng, điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi,... ở tất cả các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 24/5/2021 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025...
 
Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đang tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tác phong làm việc, phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân trong lãnh đạo trực tiếp, toàn diện trên các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, trong công tác cán bộ; đa số tổ chức cơ sở đảng sinh hoạt đúng định kỳ và đang dần nâng cao chất lượng sinh hoạt theo quy định.
 
Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên đã được các cấp ủy đặc biệt quan tâm. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu hằng năm, ở một số Đảng bộ xã, thị trấn đã giao nhiệm vụ cho đảng ủy viên cơ sở phụ trách địa bàn về sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố, qua đó tiếp cận, phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên. Tính đến ngày 30/9/2021, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 715 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là 47.407 đảng viên, chiếm tỷ lệ khoảng 3,9% dân số toàn tỉnh. 
 
Thời gian tới, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, toàn ngành Xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. 
 
Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ báo cáo cấp ủy; đồng thời tham gia góp ý tích cực, hiệu quả, có trách nhiệm để hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2021. Trong đó, tập trung tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, hoàn chỉnh các sản phẩm đề án “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.
 
NGUYỆT THU