Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng

05:01, 18/01/2022
(LĐ online) - Chiều 18/1, Khối thi đua quân sự địa phương thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021; đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2022.
 
Khối thi đua quân sự địa phương thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 tại tỉnh Đồng Nai
Khối thi đua quân sự địa phương thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 tại tỉnh Đồng Nai
 
Hội nghị có sự tham gia của đại diện chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự của 9 tỉnh thuộc Quân khu. Đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng do Đại tá Nguyễn Bình Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dẫn đầu tham dự hội nghị. 
 
Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần quan trọng thúc đẩy các đơn vị thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có nhiều mô hình mới, nhiều cách làm sáng tạo; tiếp tục duy trì thực hiện sáng tạo mô hình “Đơn vị 3 nhất”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phối hợp nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, chủ động tham mưu Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...; không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị địa bàn; chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; có nhiều chủ trương, mô hình, cách làm sáng tạo giúp đỡ Nhân dân vượt qua đại dịch. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. 
 
Đại tá Trần Văn Khương – Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng báo cáo công tác thi đua khen thưởng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị
Đại tá Trần Văn Khương – Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng báo cáo công tác thi đua khen thưởng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị
 
Cán bộ, chiến sỹ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng; nòng cốt đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ gian khổ, khó khăn, là chỗ dựa vững chắc và được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.
 
Công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 của Khối được quán triệt, tổ chức thực hiện chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm. Các mô hình thi đua và nội dung đột phá được tổ chức thực hiện sáng tạo và chủ động đóng góp tích cực vào hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở bảo đảm đúng cơ cấu, nguyên tắc. Công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ được duy trì, thực hiện tốt. 
 
Tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. 100% đơn vị tuyệt đối an toàn về chính trị; cán bộ, chiến sĩ có ý thức cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, tích cực huấn luyện, rèn luyện, xây dựng chính quy, môi trường văn hóa; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; giữ gìn, bảo quản tốt vũ khí trang bị kỹ thuật; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quân sự quốc phòng.
 
Năm 2021, cùng với các đơn vị trong Khối thi đua quân sự địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản và khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nhất trí cao, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang tỉnh.
 
Phương hướng, mục tiêu và những nhiệm vụ cụ thể về công tác này trong năm 2022 đã được đặt ra và Bộ Chỉ huy Quân sự các địa phương đã ký kết giao ước thi đua thực hiện.
 
NGỌC NGÀ