Đà Lạt: Diễn tập chiến đấu, phòng thủ

06:09, 20/09/2022
(LĐ online) - Ngày 20/9, tại UBND Phường 9, Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt tổ chức diễn tập chiến đấu, phòng thủ năm 2022 cho các phường 7, 8, 9 và 12. Dự và chỉ đạo diễn tập có ông Trần Duy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt; ông Tôn Thiện San – Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập.
 
Ông Trần Duy Hùng - Bí thư Thành ủy Đà Lạt trao giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022
Ông Trần Duy Hùng - Bí thư Thành ủy Đà Lạt trao giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022
 
Trong quá trình tổ chức diễn tập, Ban Chỉ đạo đã lựa chọn nội dung diễn tập đầy đủ, toàn diện phù hợp quy trình diễn tập, quy trình vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương về quốc phòng, an ninh và vai trò làm tham mưu của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. 
 
Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, xử lý tình huống trong chiến đấu phòng thủ; đồng thời, bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho cán bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương. 
 
Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kết hợp chặt chẽ xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân.
 
Dịp này, UBND TP Đà Lạt đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu, phòng thủ năm 2022.
 
NGUYỆT THU – TUẤN ANH