Đoàn khảo sát tổng kết Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

12:11, 15/11/2022
(LĐ online) - Sáng 15/11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do đồng chí Nguyễn Hiệu – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Lâm Đồng để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. 
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 
Cùng đi có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ. 
 
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Đà Lạt, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lâm Đồng.  
 
Bà Nguyễn Thị Mỵ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW tại tỉnh Lâm Đồn
Bà Nguyễn Thị Mỵ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW tại tỉnh Lâm Đồng
 
Báo cáo với đoàn khảo sát về kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, bà Nguyễn Thị Mỵ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho hay, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đội ngũ trí thức Lâm Đồng có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
Đến nay, toàn tỉnh có 1.482 cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động trong các lĩnh vực y dược, nông nghiệp, môi trường, xã hội và lĩnh vực khác. 
 
Công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền với đội ngũ trí thức ngày càng được quan tâm. Tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức; ban hành và tích cực thực hiện các chính sách về thu hút, trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức. Ưu tiên cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, nghiên cứu sáng tạo của trí thức; trong giai đoạn 2012 - 2021, nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đã chi cho sự nghiệp khoa học – công nghệ của tỉnh với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng. 
 
Đại diện các sở, ngành có các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc
Đại diện các sở, ngành có các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức được chú trọng, chất lượng ngày càng nâng lên; tổng số cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo giai đoạn 2006 – 2020 trên 114 ngàn người. Việc tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, từ đó đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Tỉnh cũng đã tăng cường triển khai các hoạt động nhằm thu hút và phát huy có hiệu quả đóng góp của các nhà khoa học, người Việt Nam ở nước ngoài…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc những quan điểm và nội dung cơ bản nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, nên chưa xây dựng chương trình hành động thiết thực, cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nhận thức về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức ở một số cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cơ sở tuy có chuyển biến nhưng chưa thật sự đầy đủ và sâu sắc; thiếu cán bộ đầu ngành, đặc biệt là các chuyên gia giỏi trong nhiều lĩnh vực; đội ngũ trí thức chưa có những giải pháp, cách làm năng động, thiết thực để tham gia giải quyết những vấn đề có tính đột phá phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…
 
Thành viên đoàn khảo sát trao đổi ý kiến tại buổi làm việc
Thành viên đoàn khảo sát trao đổi ý kiến tại buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, những nỗ lực, các giải pháp sáng tạo, sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ trí thức. 
 
Các ý kiến cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế, rào cản và có các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới như: Cần có cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ phù hợp để thu hút nhân tài; có những hỗ trợ phù hợp đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay… 
 
Từ những ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn khảo sát đánh giá cao những kết quả quan trọng của tỉnh,; đồng thời, trao đổi về định hướng triển khai công tác trí thức của Đảng và xây dựng đội ngũ trí thức cho giai đoạn mới tại tỉnh Lâm Đồng. 
 
Đồng chí Nguyễn Hiệu – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kết luận buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Hiệu – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kết luận buổi làm việc
 
Kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Hiệu – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là phương pháp, cách làm hay, cụ thể, hiệu quả của tỉnh trong việc phát triển đội ngũ trí thức. 
 
Những ý kiến trao đổi, kiến nghị của Lâm Đồng được đúc rút trong thực tiễn sẽ là kinh nghiệm quý giúp đoàn khảo sát tiếp thu, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 27 của Trung ương, góp phần xây dựng Nghị quyết cho giai đoạn mới hiệu quả. 
 
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
 
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những câu hỏi, vấn đế xác đáng mà đoàn khảo sát đặt ra tại buổi làm việc. Qua các ý kiến, đề xuất, kiến nghị, đồng chí mong đoàn khảo sát chọn lọc đưa vào báo cáo để có những chính sách phù hợp nhằm phát triển đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới.
 
Đoàn khảo sát chụp hình lưu niệm với các đại biểu tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc
Đoàn khảo sát chụp hình lưu niệm với các đại biểu tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc
 
TUẤN HƯƠNG