Đạ Tẻh: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

05:12, 02/12/2022
(LĐ online) - Chiều 2/12, UBND huyện Đạ Tẻh tổ chức đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm và năm 2023. Hội nghị do các đồng chí: Phan Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện chủ trì.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Trong năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, việc thu hút đầu tư, giá vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp tăng cao, thời tiết cực đoan (mưa lớn, lốc xoáy) tiếp tục xảy ra... Trước thực tế đó, UBND huyện Đạ Tẻh đã bám sát các quyết định, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện để thực hiện nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có sự phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch.
 
Kết quả, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt so với kế hoạch đề ra; trong đó, có 7 chỉ tiêu hoàn thành và 10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, nổi bật như thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53,16 triệu đồng/người/năm (tăng 3,16 triệu), đạt 100,87% kế hoạch; giá trị sản phẩm trên 1 đơn vị diện tích ước đạt 105,2 triệu đồng/ha (tăng 2,48 triệu), đạt 100,6% kế hoạch; giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) tăng 7,97% (kế hoạch 7,19%); tổng thu ngân sách 100,534 tỷ đồng, đạt 139% % kế hoạch; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,3% dân số, đạt 100,5% kế hoạch (chỉ tiêu UBND tỉnh giao 94,8%); tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 63,28% (đạt 100,4% kế hoạch)...
 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục có những chuyển biến tích cực đảm bảo duy trì, nâng cao các tiêu chí huyên nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đã xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan nông thôn vào năm 2025 trình UBND tỉnh phê duyệt. Các lĩnh vực phát triển nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ đều đạt những kết quả khả quan. 
 
Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND huyện Đạ Tẻh đã tập trung chỉ đạo triển khai; trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo; lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%, giảm 0,61% (kế hoạch còn dưới 1,6%).
 
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được huyện Đạ Tẻh tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 cho các đối tượng theo quy định. Đến nay, đã tiêm 136.613 mũi, trong đó mũi 1: 41.475 mũi, độ bao phủ đạt 91,81% (trẻ em từ 5 đến 12 tuổi: 5.798, độ bao phủ đạt 99,9%);  mũi 2: 41.221, độ bao phủ đạt 91,25%; mũi bổ sung và nhắc lại 53.844 mũi. 
 
Lĩnh vực giáo dục được đảm bảo; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội được thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra; tình hình quốc phòng - an ninh cơ bản giữ vững ổn định; an sinh xã hội, đời sống Nhân dân ổn định…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Trong đó, tập trung thảo luận những hạn chế, khuyết điểm của năm 2022; xác định rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục; đồng thời, nêu ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của năm 2023 phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, của huyện, do đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, trọng điểm do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX của Huyện ủy đề ra; các nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023; trong đó, tập trung ưu tiên phát triển kinh tế theo chiều sâu, tăng cường ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, tăng giá trị sản phẩm; đẩy mạnh sản xuất theo hướng sạch - an toàn - bền vững, nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. 
 
Đồng thời, tiếp tục giữ vững, duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh đầu tư công; điều hành có hiệu quả công tác thu, chi ngân sách. 
 
Bên cạnh đó, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và môi trường, nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho Nhân dân và doanh nghiệp, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân…
 
THÂN THU HIỀN