158 trường hợp trẻ em bị xâm hại

05:10, 14/10/2019

Thống kê của cơ quan chức năng, giai đoạn từ 2015 đến nay, toàn tỉnh có 158 trường hợp trẻ em bị xâm hại, trong đó có 36 trường hợp bị bạo lực, 114 trường hợp bị xâm hại tình dục;...

Thống kê của cơ quan chức năng, giai đoạn từ 2015 đến nay, toàn tỉnh có 158 trường hợp trẻ em bị xâm hại, trong đó có 36 trường hợp bị bạo lực, 114 trường hợp bị xâm hại tình dục; 2 trường hợp bị mua bán và 6 trường hợp bị gây các tổn hại khác. Địa bàn xảy ra hành vi xâm hại trẻ em chủ yếu là ở khu vực nông thôn và khu vực vùng sâu, vùng xa (chiếm 87 vụ); khu vực thành thị xảy ra 49 vụ… Có 122 trẻ em bị xâm hại là nữ và 36 trẻ nam; 36 trẻ bị bạo lực; 2 trẻ bị mua bán; 6 trẻ bị các hình thức gây tổn hại khác. 
 
Các vụ xâm hại này đã để lại những hậu quả rất nghiêm trọng. Có 3 trẻ đã bị tử vong do bị xâm hại; 3 trẻ bị thương tật; 6 trẻ bị rối loạn tâm thần và 14 trẻ có thai do bị xâm hại tình dục.
 
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, số vụ tội phạm xâm hại trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh tương đối nhiều so với các năm trước. Trong đó, tình trạng xâm hại trẻ em chủ yếu là các vụ án về xâm hại tình dục ở độ tuổi từ 13 đến dưới 16 tuổi, các em đa phần có hoàn cảnh đặc biệt. Nguyên nhân chủ yếu ngoài những nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân chính, quan trọng đến từ gia đình, đó là cha mẹ thiếu sự quan tâm, buông lỏng quản lý, chưa giáo dục thường xuyên về lối sống, kiến thức về giới tính…
 
NGUYÊN THI