Đà Lạt: Tăng cường công tác trồng rừng, trồng cây phân tán

05:10, 14/10/2019

Nhằm góp phần thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng tại địa phương, thành phố Đà Lạt đã chú trọng triển khai công tác trồng rừng, trồng cây phân tán...

Nhằm góp phần thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng tại địa phương, thành phố Đà Lạt đã chú trọng triển khai công tác trồng rừng, trồng cây phân tán. Theo đó, từ đầu năm đến nay, TP đã bàn giao cho 27 đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện trồng 19.560 cây xanh các loại tại các tuyến đường, nơi công cộng, tập trung dân cư trên địa bàn.
 
Cùng với đó, TP Đà Lạt đã thực hiện trồng rừng tập trung với trên 49 ha. Trong đó, Ban Quản lý rừng Lâm Viên được giao thực hiện trồng gần 37,4 ha và Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung được giao thực hiện gần 12 ha. Đồng thời, TP Đà Lạt còn trồng rừng phân tán với trên 19 ha; trong đó, Ban Quản lý rừng Lâm Viên được giao thực hiện trồng trên 4,1 ha; Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung là gần 11,2 ha; Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là trên 1,5 ha; Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên là gần 2,2 ha. 
 
Để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán đề ra trong năm 2019, UBND TP Đà Lạt giao cho các cơ quan, đơn vị chức năng cùng các xã, phường thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ những cây đã trồng.
 
ĐAM TRỌNG