30 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn chuyển đổi nghề

06:10, 10/10/2019

Thông tin từ UBND huyện Đam Rông cho biết, thực hiện chương trình hỗ trợ cho các hộ dân chuyển đổi nghề theo Quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ, 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tiếp nhận hồ sơ của 30 hộ trên địa bàn huyện đủ điều kiện để vay vốn. 

Thông tin từ UBND huyện Đam Rông cho biết, thực hiện chương trình hỗ trợ cho các hộ dân chuyển đổi nghề theo Quyết định 2085 của Thủ tướng Chính phủ, 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tiếp nhận hồ sơ của 30 hộ trên địa bàn huyện đủ điều kiện để vay vốn. 
 
Được biết, mỗi hộ được vay tối đa 30 triệu đồng tùy theo nhu cầu của từng hộ vay vốn. Nguồn vốn trên đã được các hộ dân đầu tư vào chăn nuôi bò và mua máy nông cụ để sản xuất nông nghiệp, thời hạn vay tối đa 60 tháng, với lãi suất 3,3%/năm. 
 
Đây là chính sách đặc thù, nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017 - 2020 của Chính phủ. Thông qua đây, sẽ giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất, qua đó góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác trong cả nước.
 
HOÀNG YÊN