Đà Lạt: Trồng 65 ha rừng

06:10, 09/10/2019

Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, mùa mưa 2019, các đơn vị chủ rừng đã triển khai trồng xấp xỉ 65 ha rừng theo hồ sơ đã được phê duyệt. Trong đó, rừng tập trung trên 49 ha, rừng phân tán xấp xỉ 16 ha...

Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, mùa mưa 2019, các đơn vị chủ rừng đã triển khai trồng xấp xỉ 65 ha rừng theo hồ sơ đã được phê duyệt. Trong đó, rừng tập trung trên 49 ha, rừng phân tán xấp xỉ 16 ha. Cây trồng rừng chủ yếu là cây thông, loại cây đặc hữu của Đà Lạt. Đồng thời các chủ rừng tiến hành rà soát, thống kê, lập kế hoạch tổ chức giải tỏa, thu hồi rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép để quản lý theo quy hoạch. Được biết, trên địa bàn Đà Lạt có 5 đơn vị chủ rừng gồm Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên, BQL Rừng phòng hộ Tà Nung, BQL rừng Lâm Viên, Công ty Giống Lâm Nghiệp và BQL Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm quản lý trên 20 ngàn ha rừng phòng hộ. 
 
D.Q