Gần 14,5 tỷ đồng giao khoán rừng tự nhiên

06:10, 30/10/2019

4 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp trên địa bàn vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phân bổ tổng kinh phí gần 14,5 tỷ đồng đặt hàng giao khoán quản lý bảo vệ gần 57.000 ha rừng tự nhiên trong năm 2019. 

4 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp trên địa bàn vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phân bổ tổng kinh phí gần 14,5 tỷ đồng đặt hàng giao khoán quản lý bảo vệ gần 57.000 ha rừng tự nhiên trong năm 2019. 
 
Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng được UBND tỉnh Lâm Đồng ủy quyền ký hợp đồng đặt hàng giao khoán quản lý bảo vệ rừng với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương (hơn 11.082 ha), Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp (gần 19.294 ha), Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh (hơn 13.167 ha) và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (gần 13.369 ha). 
 
Với đơn giá 254.000 đồng/ha, kinh phí phân bổ nhiều nhất ở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp (gần 5 tỷ đồng); còn lại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (gần 3,4 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh (hơn 3,3 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương (hơn 2,8 tỷ đồng).
 
 VŨ VĂN