Những dấu ấn trong công tác dân vận ở Lâm Hà

06:10, 25/10/2019

Công tác dân vận đóng vai trò quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện Lâm Hà khóa VII. Bởi vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác dân vận được địa phương này chú trọng thực hiện và đạt được nhiều thành tựu.

Công tác dân vận đóng vai trò quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện Lâm Hà khóa VII. Bởi vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác dân vận được địa phương này chú trọng thực hiện và đạt được nhiều thành tựu.
 
Làm tốt công tác dân vận, người dân chăm lo sản xuất và tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng và phát triển địa phương. Ảnh: N.Ngà
Làm tốt công tác dân vận, người dân chăm lo sản xuất và tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng và phát triển địa phương. Ảnh: N.Ngà
 
Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp
 
Ông Danh Mố - Trưởng Ban Dân vận huyện Lâm Hà cho biết: Để triển khai tốt công tác dân vận, suốt 5 năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết để cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, huyện Lâm Hà rất chú trọng công tác kiểm tra chất lượng thực hiện công tác dân vận. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội về tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên.
 
Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã lãnh đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở chú trọng thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, nhằm tăng cường sự đoàn kết trong Nhân dân, tạo sức mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, thu ngân sách... Theo đó, tất cả các địa phương trên địa bàn huyện đã có những việc làm cụ thể. Đơn cử như việc tổ chức gặp mặt già làng, trưởng thôn, buôn, chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ là người DTTS trong các dịp lễ, tết quan trọng trong năm. Những năm qua, ngành dân vận huyện Lâm Hà đã để lại nhiều dấu ấn trong những đợt vận động Nhân dân quan trọng như: phối hợp với huyện Đam Rông nắm tình hình bà con DTTS ở thôn Păng Pah, xã Đạ K’Nàng tranh chấp đất đai với Công ty Phương Nam tại Tiểu khu 252 - 287 và tham mưu lãnh đạo tỉnh sớm có phương án giải quyết. Vận động bà con DTTS thôn Cổng trời, xã Mê Linh không cư trú trái phép tại Tiểu khu 111A huyện Lạc Dương. Tiếp đó, Ban Dân vận Huyện ủy cũng như các địa phương đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 502 của tỉnh, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức làm công tác dân vận tại thôn Hang Hớt, thôn Cổng Trời (xã Mê Linh). Tại đây nhiều hoạt động dân vận có ý nghĩa thiết thực giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số như: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; vận động bà con nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất; mở lớp xóa mù chữ cho người dân... đã được thực hiện.
 
Thông qua những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. 
 
Ngay tại các cơ quan, đơn vị, Lâm Hà đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân. Xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, thực hiện phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại tất cả các cơ quan, đơn vị và 16/16 xã, thị trấn. Huyện Lâm Hà cũng tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ và xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Ngoài ra, định kỳ vào ngày 10, 20 và 30 hàng tháng, huyện tổ chức tiếp dân và đối thoại giữa người đứng đầu các cấp với Nhân dân, nhằm nắm bắt kịp thời tình hình dư luận, lắng nghe và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
 
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên việc vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở khắp các địa bàn được tiến hành có hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, gắn chặt với nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức phát động với các hình thức phong phú phù hợp với từng địa bàn dân cư. Trong đó trọng tâm là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”... Đặc biệt phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhất là “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM đã góp phần thực hiện thành công 900 mô hình, điển hình, đưa các địa phương tiến vững về đích NTM. Đặc biệt trong đó có những mô hình được tỉnh ghi nhận, đánh giá cao như mô hình “Tổ già làng tự quản” ở thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn, mô hình vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông ở các xã...
 
Nhìn thẳng vào thực tế để xác định nhiệm vụ sắp tới
 
Thực tế công tác dân vận trên địa bàn huyện lâm Hà từ đầu nhiệm kỳ tới nay cho thấy, ở đâu có sự quan tâm đầy đủ của các cấp ủy đảng, chính quyền; có sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thì ở đó công tác dân vận được phát huy cao nhất, tạo được sự đồng thuận, chuyển biến về nhận thức, tạo thành khối thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác dân vận vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lâm Hà nhấn mạnh, việc cần nhìn nhận thẳng vào thực tế mới có thể xác định rõ nhiệm vụ sắp tới. Theo đó, Ban Dân vận Huyện ủy Lâm Hà thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong công tác dân vận của huyện. Đó là việc quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về vấn đề này chưa thực sự thấm sâu vào cơ sở. Một số cấp ủy TCCS đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác vận động quần chúng. Việc nắm bắt tư tưởng trong Nhân dân chưa cao. Chưa kịp thời giải quyết những vấn đề bất cập nảy sinh từ cơ sở. Vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ dẫn tới hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyền còn hạn chế... 
 
Dân vận là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài. Có được lòng dân, ổn định Nhân dân là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế. Bởi vậy, huyện Lâm Hà vẫn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác này. Đồng thời, nhìn nhận rõ những vấn đề còn đặt ra để xây dựng mục tiêu, chiến lược và kế hoạch thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong nhiệm kỳ đến. 
 
N.NGÀ