CLB "Phụ nữ với pháp luật" thu hút 2.700 thành viên

06:11, 07/11/2019

Để hoạt động phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật đi vào chiều sâu, có sức tác động mạnh mẽ, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều mô hình tuyên truyền tại cơ sở...

Để hoạt động phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật đi vào chiều sâu, có sức tác động mạnh mẽ, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều mô hình tuyên truyền tại cơ sở. Đặc biệt, thực hiện Đề án 2 - Chương trình 212 của Chính phủ về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ với pháp luật” tại các xã, phường, thị trấn. 
 
Từ 2 CLB điểm của Trung ương Hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tại 2 xã Đạ Ploa và Madagui (huyện Đạ Huoai) với 163 thành viên, đến nay, toàn tỉnh đã nhân diện hơn 60 CLB với trên 2.700 thành viên tham gia. Các CLB sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần với nội dung sinh hoạt chính là tuyên truyền kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho các thành viên câu lạc bộ. Mô hình này đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cộng đồng dân cư.
 
AN NHIÊN