Đam Rông: Còn gần 1.400 hộ nghèo khó khăn về nhà ở

06:11, 07/11/2019

Theo số liệu điều tra chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đến cuối tháng 10/2019, huyện Đam Rông vẫn còn 1.630 hộ nghèo, chiếm 12,21% tổng số hộ trên địa bàn.

Theo số liệu điều tra chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đến cuối tháng 10/2019, huyện Đam Rông vẫn còn 1.630 hộ nghèo, chiếm 12,21% tổng số hộ trên địa bàn. Trong đó, có gần 1.400 hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở và hầu hết là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình trẻ mới tách hộ, người già neo đơn. Để giúp số hộ này có điều kiện làm nhà ở huyện, đang huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện cùng chung tay hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn trên 10% vào cuối năm 2019.
 
LÊ TUẤN