Tặng 22 căn nhà tình nghĩa, tình thương

06:11, 04/11/2019

Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, công ty đang tiếp tục xây dựng 7 căn nhà tình thương, tình nghĩa cho 7 hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng...

Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, công ty đang tiếp tục xây dựng 7 căn nhà tình thương, tình nghĩa cho 7 hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, ngành điện đã xây dựng và tặng 22 căn nhà tình thương, tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn thực sự về chỗ ở. Mỗi căn nhà, ngành điện hỗ trợ 50 triệu đồng, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. 
 
Được biết, ngành điện sẽ tiếp tục hỗ trợ Lâm Đồng xây nhà tình thương, tình nghĩa, giúp thêm nhiều gia đình có mái nhà an toàn. 
 
D.Q