Đề án 654 giúp người nghèo an cư

06:11, 13/11/2019

Từ phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", rất nhiều tổ chức xã hội, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ người nghèo bằng những việc làm thiết thực...

Từ phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, rất nhiều tổ chức xã hội, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ người nghèo bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, việc thực hiện Đề án 654 của tỉnh để lại dấu ấn sâu đậm khi người nghèo thực sự an cư.
 
Vì tinh thần “Tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách”, toàn xã hội cùng chung tay giúp đỡ, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: N.Thu
Vì tinh thần “Tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách”, toàn xã hội cùng chung tay giúp đỡ, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: N.Thu
 
Xác định vấn đề nhà ở cho hộ nghèo là nhu cầu cấp thiết, nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2019), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo” tỉnh đã kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức thành viên của MTTQ, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp... và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để tập trung hỗ trợ giải quyết dứt điểm nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành Đề án 654/UBND-XD và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
 
Trong những năm qua, trên cơ sở 3 nhiệm vụ được giao theo Đề án 654, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 866 căn nhà cho hộ nghèo tại các địa phương trong tỉnh. Trong đó thực hiện xây mới 749 căn, sửa chữa 117 căn, với tổng kinh phí gần 20,2 tỷ đồng được trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và vận động các nguồn xã hội hóa hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. 
 
Tuy nhiên, qua thực tế triển khai thực hiện Đề án, một số vấn đề tồn tại, bất cập, khó khăn đối với Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp do không đủ nguồn chi. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh huy động đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, mỗi người 1 ngày lương/năm và nguồn đóng góp tự nguyện của các hộ gia đình, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân hàng năm với chỉ tiêu từ 10 đến 12 tỷ đồng đối với 3 cấp của tổ chức Mặt trận, trong đó cấp tỉnh chỉ huy động được khoảng hơn 1 tỷ đồng. Việc chi Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh phải đảm bảo theo Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Theo đó, việc chi hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo chỉ là một trong 8 nội dung chi được quy định, toàn bộ Quỹ “Vì người nghèo” tập trung chi cho việc hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là không phù hợp với quy định. Theo Đề án 654 của tỉnh quy định: Từ nguồn huy động Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh, mức hỗ trợ xây dựng mới 25 triệu đồng/căn, sửa chữa nâng cấp 12,5 triệu đồng/căn, dẫn đến có địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân một số cấp ngành hiểu nhầm là Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phải chi 25 triệu đồng/căn xây dựng mới và 12,5 triệu đồng/căn sửa chữa nâng cấp, không kể nguồn huy động đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp.Từ đó, dẫn đến cái khó là nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của các huyện, thành phố cũng hạn chế, phải thực hiện đảm bảo nội dung chi theo Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ mà Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định nên việc trích Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện để hỗ trợ nhà ở cho người nghèo tại địa phương cũng rất khó khăn.
 
Năm 2018, qua rà soát, điều chỉnh, Sở Xây dựng tỉnh đã đưa ra khỏi danh mục thực hiện Đề án 654 của tỉnh 285 căn (xây mới 227 căn, sửa chữa 58 căn) với lý do các hộ đã thoát nghèo, chuyển đi nơi khác sinh sống, gia đình được hỗ trợ không có đất để làm nhà, hộ không thuộc phạm vi hỗ trợ, các địa phương đã huy động nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm. 
 
Giai đoạn 2019 - 2020, toàn tỉnh còn 977 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó cần xây mới 791 căn, sửa chữa 206 căn với tổng kinh phí từ nguồn xã hội hóa, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh là 17,880 tỷ đồng. Để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án 654 được tốt nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh đã xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và ra quyết định phân bổ hơn 1,5 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh (từ nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2019) hỗ trợ 3 huyện: Cát Tiên, Bảo Lâm, Di Linh để xây mới 27 căn và sửa chữa 97 căn nhà ở cho hộ nghèo tại địa phương. Mức hỗ trợ xây mới 20 triệu đồng/căn, sửa chữa10 triệu đồng/căn. Phân bổ đợt 2 năm 2019 là 1,86 tỷ đồng hỗ trợ 4 huyện: Cát Tiên, Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông để xây mới 93 căn nhà ở cho hộ nghèo thuộc Đề án với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/căn.
 
Trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2019, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông cho biết: Chúng tôi đã và đang tập trung cao điểm phát động và tuyên truyền, vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Phân công các thành viên trong Ban Vận động Quỹ các cấp làm việc với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... trong và ngoài tỉnh. Đẩy mạnh vận động chuyên biệt trong các đối tượng của MTTQ tỉnh để tăng nguồn vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; phấn đấu toàn tỉnh huy động đạt và vượt chỉ tiêu vận động 12 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 theo kế hoạch đề ra. Trong đó, điều tiết 70% để tập trung thực hiện 465 căn nhà cho hộ nghèo theo Đề án 654 năm 2020, thực hiện cho được 369 căn xây mới, 96 căn sửa chữa, góp phần hoàn thành Đề án trong năm 2020.
 
NGUYỆT THU