Đà Lạt hòa giải thành công 74,5% vụ việc từ cơ sở

06:11, 11/11/2019

Theo báo cáo kết quả công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, đến nay, trên địa bàn TP Đà Lạt có 251 tổ hòa giải, với 1.263 hòa giải viên...

Theo báo cáo kết quả công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, đến nay, trên địa bàn TP Đà Lạt có 251 tổ hòa giải, với 1.263 hòa giải viên. Trung bình mỗi tổ hòa giải có từ 3 hòa giải viên trở lên, trong đó nam chiếm 66% và nữ 34%; riêng vùng có đông đồng bào DTTS thì các tổ hòa giải luôn đảm bảo có hòa giải viên là người DTTS.
 
Thống kê từ năm 2018 đến nay, các tổ hòa giải trên địa bàn Đà Lạt đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải 330 vụ việc. Trong đó, đã hòa giải thành công 264 vụ (đạt 74,5%). Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, giảm đơn thư khiếu nại tố cáo. Nội dung các vụ hòa giải tập trung chủ yếu: liên quan đến mâu thuẫn, tranh chấp đất đai; mâu thuẫn xích mích giữa các thành viên trong gia đình về lối sống; mâu thuẫn giữa các cá nhân trong quan hệ láng giềng; tranh chấp về quyền, lợi ích phát sinh trong dân sự; quan hệ mâu thuẫn trong hôn nhân và gia đình…
 
Năm 2018, TP Đà Lạt đã đánh giá, công nhận 14/16 phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (còn Phường 4 và Phường 11 chưa đạt, do có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên vì vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ). 
 
D.HIỀN