44 xã, phường, thị trấn không phát sinh dịch tả lợn

06:12, 05/12/2019

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, trong tháng 11/2019, toàn tỉnh Lâm Đồng có 44 xã, phường, thị trấn không phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, trong tháng 11/2019, toàn tỉnh Lâm Đồng có 44 xã, phường, thị trấn không phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi. 
 
Trong đó, các huyện có nhiều nhất số xã, thị trấn không phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi gồm: 15/15 xã, thị trấn của huyện Di Linh. Kế tiếp là 6 xã: Phú Sơn, Tân Văn, Tân Hà, Tân Thanh, Đan Phượng, Liên Hà (Lâm Hà); 4 xã: Phú Hội, Hiệp An, Đa Quyn, Tà Hine và thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng); 4 xã: Hà Đông, Hương Lâm, Quốc Oai, Mỹ Đức (Đạ Tẻh); 3 xã: Đạ Ploa, Hà Lâm, Đạ M’ri và thị trấn Madaguôi (Đạ Huoai). 
 
Còn lại mỗi huyện có 3 xã, thị trấn không phát sinh dịch tả lợn châu Phi là: Mỹ Lâm, Quảng Ngãi, Đức Phổ (Cát Tiên); Phi Liêng, Đạ K’Nàng, Đạ M’rông (Đam Rông); Lộc An, Lộc Đức và thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm). Riêng thành phố Đà Lạt có địa bàn Phường 10 qua một tháng cũng không phát sinh dịch tả lợn châu Phi. 
 
VŨ VĂN