Giải quyết việc làm cho 30 ngàn lao động

06:12, 04/12/2019

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ước thực hiện đến 31/12/2019, số lao động được giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh là 30.000 người, tăng 500 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 100% kế hoạch năm (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2018)...

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ước thực hiện đến 31/12/2019, số lao động được giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh là 30.000 người, tăng 500 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 100% kế hoạch năm (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó, tạo việc làm mới cho 10.000 lao động, tăng 500 người so với cùng kỳ năm 2018, đạt 100% kế hoạch năm (tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2018); xuất khẩu lao động 700 người, đạt 116,6% kế hoạch năm (tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018). 
 
Để đạt được kết quả trên, trong năm 2019, nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người lao động đã được triển khai như: Thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đã thu hút và thành lập mới các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã; các trang trại và hộ kinh doanh cá thể; các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh như trồng rau, hoa, dược liệu trong dân. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình và doanh nghiệp vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng tổ chức 4 lớp tạo nguồn cho hơn 150 lao động tham gia phỏng vấn xuất khẩu lao động tại các thị trường có thu nhập cao...
 
T.VŨ