6 gói thầu xây dựng đường liên xã Triệu Hải - Đạ Pal

06:12, 18/12/2019

Dự án đầu tư xây dựng đường liên xã Triệu Hải - Đạ Pal (huyện Đạ Tẻh) vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt triển khai 6 gói thầu với tổng kinh phí dự toán hơn 79,4 tỷ đồng...

Dự án đầu tư xây dựng đường liên xã Triệu Hải - Đạ Pal (huyện Đạ Tẻh) vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt triển khai 6 gói thầu với tổng kinh phí dự toán hơn 79,4 tỷ đồng. Theo đó, huyện Đạ Tẻh được phép chỉ định 2 gói thầu: “Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp” 94 triệu đồng; “Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp” nguồn vốn 77 triệu đồng. 
 
4 gói thầu còn lại tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng gồm: “Thi công xây dựng đường liên xã Triệu Hải - Đạ Pal” hơn 74,5 tỷ đồng; “Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán” 1,2 tỷ đồng; “Thi công di dời đường điện trung, hạ thế và trạm biến áp” 2 tỷ đồng và “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình” gần 1,6 tỷ đồng.
 
Được biết, đơn vị trúng thầu thi công được ký hợp đồng trọn gói với thời gian 40 tháng. 
 
VŨ VĂN