Hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt đã đảm bảo nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân

06:12, 16/12/2019

Từ năm 2010 đến nay, hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp đảm bảo cho nhu cầu sản xuất và đời sống, sinh hoạt của người dân.

Từ năm 2010 đến nay, hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp đảm bảo cho nhu cầu sản xuất và đời sống, sinh hoạt của người dân.
 
Theo đó, riêng hệ thống thủy lợi, tỉnh đã đầu tư với tổng kinh phí là 417,5 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau để đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 24 công trình hồ, đập thủy lợi, kiên cố hóa 29 kênh mương, đào 1.143 ao, hồ nhỏ phục vụ vùng đồng bào DTTS và miền núi, cấp nước tưới cho 4.700 ha. Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh, số hộ dân là đồng bào DTTS được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình đầu tư này là 2.975 hộ.
 
Còn đối với hệ thống nước sinh hoạt, tỉnh cũng đã đầu tư với tổng kinh phí là 132,9 tỷ đồng từ năm 2010 đến nay. Số tiền này chủ yếu triển khai đầu tư xây mới và nâng cấp, sửa chữa 86 hạng mục công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.
 
NGUYÊN THI