"Dân vận khéo" ở Liên Hà

06:12, 13/12/2019

Liên Hà là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm Hà với địa bàn rộng và chia cắt...

Liên Hà là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm Hà với địa bàn rộng và chia cắt. Chính vì vậy, khi thực hiện tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của Khối Dân vận xã trong công tác tuyên truyền, vận động nên đã góp phần vào thành công trong thực hiện tiêu chí giao thông.
 
Giao thông nông thôn mới trên địa bàn Liên Hà đã được đầu tư xây dựng bê tông hóa bằng phẳng, sạch đẹp. Ảnh: D.Danh
Giao thông nông thôn mới trên địa bàn Liên Hà đã được đầu tư xây dựng bê tông hóa bằng phẳng, sạch đẹp. Ảnh: D.Danh
 
Xã Liên Hà có diện tích tự nhiên hơn 5.199 ha, toàn xã có 2.516 hộ dân, với 9.197 nhân khẩu cư trú ở 14 thôn. Do cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn còn hạn chế nên thường mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi mù, gây khó khăn cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thông thương. Vì vậy, khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tiêu chí về giao thông là một trong những tiêu chí được xã Liên Hà quan tâm hàng đầu. 
 
Tuy nhiên, để huy động nguồn lực tại chỗ cho xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn không phải chuyện dễ. Do đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên việc vận động đóng góp vốn đối ứng làm đường là rất khó. Bên cạnh đó, giá đất tại địa phương không ngừng tăng cao nên việc vận động hiến đất, hiến cây cho xây dựng hạ tầng giao thông có phần hạn chế. Chưa kể do địa bàn rộng, mật độ dân cư thưa nên tỷ lệ đóng đối ứng cao cũng gây khó khăn cho người dân. Do nhiều khó khăn nên đến cuối năm 2018, xã Liên Hà mới thực hiện cơ bản đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và còn tiêu chí giao thông chưa đạt.
 
Để hoàn thành tiêu chí giao thông, đưa Liên Hà về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019, ngay đầu năm, Đảng ủy xã đã lãnh, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn. 
 
Trong đó, Đảng ủy xã Liên Hà đã chỉ đạo Khối Dân vận xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay, góp sức làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Từ đó, Khối Dân vận xã Liên Hà đã tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” vận động Nhân dân làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn.
 
Khối Dân vận xã Liên Hà có 11 thành viên thuộc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xã, trong đó đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy là Trưởng khối. Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, các cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn xã Liên Hà đã nhiệt tình, tích cực, miệt mài tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng giao thông nông thôn mới. Các cán bộ làm công tác dân vận ở xã Liên Hà đã giải thích cho Nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương. 
 
Nhờ làm tốt công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn tại các thôn đã được Nhân dân hưởng ứng tự nguyện tham gia. Các con đường hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, là động lực thúc đẩy Nhân dân tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình; giúp nhau giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn được giữ vững và ổn định, các tầng lớp nhân dân đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời mô hình còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và nhân rộng đến các thôn trên địa bàn toàn xã, góp phần vào thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương Liên Hà. Theo thống kê của xã Liên Hà, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn xã đã triển khai xây dựng được hơn 10,4 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng. 
 
Nói về mô hình “Dân vận khéo” vận động Nhân dân làm đường giao thông tại địa phương, Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Khối trưởng Khối Dân vận xã Liên Hà Phan Đại Thắng cho biết: Chúng tôi đã xác định, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cấp ủy đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động. Để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, các cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát với cơ sở. Từ đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời phải nhạy bén, sáng tạo, xác định đúng các công việc cấp bách và cần thiết để xây dựng phong trào. Công tác dân vận đã góp phần nâng cao ý thức Nhân dân trong việc chung tay góp sức xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn, đưa Liên Hà về đích trong xây dựng nông thôn mới.
 
Đồng chí Danh Mỗ - Trưởng ban Dân vận huyện Lâm Hà cho biết, mô hình “Vận động Nhân dân xây dựng giao thông nông thôn mới” trên địa bàn của xã Liên Hà là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tại địa phương. Hiện nay, chúng tôi đã kiểm tra, khảo sát và đang làm hồ sơ để gửi lên cấp trên đề nghị tuyên dương, nhân rộng mô hình này.
 
DUY DANH