Quy hoạch đường Hồ Xuân Hương - Ngô Gia Tự - Thái Phiên

06:01, 16/01/2020

Đồ án quy hoạch khu vực đường Hồ Xuân Hương - Ngô Gia Tự - Thái Phiên, Phường 12, Đà Lạt vừa được phê duyệt với tổng diện tích 104,6 ha. 

Đồ án quy hoạch khu vực đường Hồ Xuân Hương - Ngô Gia Tự - Thái Phiên, Phường 12, Đà Lạt vừa được phê duyệt với tổng diện tích 104,6 ha. 
 
Trong đó, chiếm tỷ lệ diện tích đất ở nhà biệt lập và nhà liên kế hơn 50,3%; đất cảnh quan, công viên, mặt nước gần 21,6%; đất giao thông hơn 14,1%; đất công trình công cộng gần 7,2%; đất du lịch hỗn hợp gần 3,3%; đất nông nghiệp sạch đô thị gần 2,4%; đất tôn giáo hơn 1%.
 
Chỉ tiêu xây dựng nhà liên kế sân vườn, liên kế phố, nhà biệt lập với tầng cao tối đa từ 2-4 tầng; khoảng lùi từ 2,4 m đến hơn 6 m; lộ giới dưới 4 m đến hơn 20 m. Các tuyến đường giao thông quy hoạch mới có lộ giới từ 9 m đến 24 m; tổng diện tích đất giao thông, bãi đậu xe gần 148.000 m 2
 
MẠC KHẢI