Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng - 25 năm vì an sinh xã hội

06:02, 21/02/2020

Cách đây vừa tròn 25 năm, sau khi Bộ luật Lao động được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa IX, ngày 16/2/1995 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/CP về việc thành lập BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức Bảo hiểm xã hội...

Cách đây vừa tròn 25 năm, sau khi Bộ luật Lao động được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa IX, ngày 16/2/1995 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/CP về việc thành lập BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức Bảo hiểm xã hội (BHXH) ở Trung ương và địa phương thuộc hệ thống Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để giúp Chính phủ chỉ đạo công tác quản lý Quỹ BHXH và thực hiện thống nhất các chế độ, chính sách BHXH. Sau khi thành lập, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 53/QĐ-BHXH-TCCB thành lập BHXH tỉnh Lâm Đồng và chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 9 năm 1995, với nhiệm vụ cơ bản là thực hiện quản lý thu, chi, giải quyết chế độ BHXH trên địa bàn tỉnh.
 
Tập thể Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng.
Tập thể Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng.
 
Trải qua 25 năm hình thành và phát triển với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương; sự cố gắng nỗ lực của tập thể công chức, viên chức BHXH tỉnh qua nhiều thế hệ, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định vai trò của chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội cho hơn 1,3 triệu người dân tại tỉnh Lâm Đồng.
 
Trong suốt 16 năm qua, BHXH tỉnh đã có 11.013.491 lượt người tham gia BHYT; Năm 2003 tổng số người tham gia BHYT tại địa phương chỉ có 90.724 người tham gia với 13.894 triệu đồng với số tiền chi khám chữa bệnh BHYT là 6.662 triệu đồng thì đến năm 2019 tổng số người tham gia BHYT tại địa phương lên đến 1.134.450 người (bao gồm cả lực lượng công an, quân đội đang làm việc trên địa bàn tỉnh) chiếm 87,31% dân số của địa phương gấp 12 lần so với những năm đầu sáp nhập BHYT vào BHXH và với số tiền thu 982.954 triệu đồng và số tiền chi khám chữa bệnh BHYT trong năm là 704.312 triệu đồng.
 
Công tác giải quyết hưởng chế độ BHXH tại tỉnh đảm bảo được thời gian và quyền lợi của người dân. Năm 1995 với 11.623 người và lượt người được BHXH tỉnh giải quyết hưởng thì đến năm 2019 số người và lượt người hưởng các chế độ đã lên đến 60.074 (tăng 5,17 lần), trong đó trợ cấp BHXH hàng tháng với 1.447 người, trợ cấp BHXH một lần 9.292 người, giải quyết hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 24.848 lượt người và tiếp nhận, kiểm tra và lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 24.487 lượt người. 
 
Song song với việc giải quyết chế độ, những năm qua BHXH tỉnh đã rất tích cực trong việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT. Tại thời điểm mới thành lập, BHXH tỉnh Lâm Đồng mới quản lý 29.000 lao động thì đến cuối năm 2019 tổng số người tham gia BHXH, BHYT đã lên tới 1.127.362 người. 
 
Riêng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì năm 1995 chỉ có 29.345 người tham gia đến hết năm 2019 là 88.102 người, tăng 58.757 người (tăng 3 lần) so với năm 1995; Đối tượng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2009 (năm đầu tiên triển khai) có 25.944 người tham gia đến hết năm 2019 là 78.846 người. Từ năm 2008, là những năm đầu triển khai chính sách BHXH tự nguyện đến với Nhân dân thì toàn tỉnh chỉ có 39 người tham gia BHXH tự nguyện, đến năm 2019 toàn tỉnh đã có 6.875 người tham gia (tăng 6.836 người so với những ngày đầu) và tăng 7,05% so với năm 2018.
 
Ngoài việc tăng nhanh số người tham gia BHXH, BHYT những năm qua BHXH tỉnh cũng rất tích cực trong nâng cao chất lượng công tác quản lý thu. Trong 25 năm, toàn tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BHTN trên17.001.438 triệu đồng, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2009, sau 14 năm thành lập, lần đầu tiên số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh trong một năm đạt ngưỡng 386.282 triệu đồng, tính đến cuối năm 2019, số thu toàn tỉnh đã vượt ngưỡng 2.432.375 triệu đồng; tổng số tiền chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN lên đến 2.463.786 triệu đồng (không bao gồm chi thanh toán khám chữa bệnh BHYT đa tuyến đi ngoài tỉnh là 384.254 triệu đồng).
 
Nhằm đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân, BHXH tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng chất lượng phục vụ. Trong những năm qua, BHXH tỉnh đã rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Giảm thời gian in và cấp mới thẻ BHYT cho người lao động từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, cấp lại từ 5 ngày xuống 3 ngày hoặc ngay trong ngày. Riêng thời gian cấp mới sổ BHXH giảm từ 20 ngày chỉ còn 5 ngày. Mặt khác, BHXH tỉnh đã tổ chức thu thập dữ liệu của người dân trên địa bàn làm cơ sở quản lý và phát triển đối tượng. Từ năm 2015 đến nay, BHXH tỉnh đã cập nhật dữ liệu của hơn 1,3 triệu người dân toàn tỉnh.
 
Hiện nay, tổng số người tham gia BHXH, BHYT toàn tỉnh là 1.127.362 người, dovậy để đảm bảo quản lý quá trình tham gia BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho người dân, BHXH tỉnh đã triển khai đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) được cắt giảm (từ năm 2012 đến năm 2019, bộ TTHC của ngành BHXH được cắt giảm từ 263 thủ tục xuống còn 27 thủ tục; số giờ thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp giảm từ 335 giờ/năm xuống còn 147 giờ/năm). Trong đó, đẩy mạnh việc giao dịch hồ sơ điện tử (hiện nay ở mức độ 3, tiến tới mức độ 4) với các đơn vị sử dụng lao động tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị cũng như người lao động trong quá trình tham gia cũng như thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT giúp doanh nghiệp, người lao động và người dân tiết kiệm thời gian và công sức trong giao dịch với cơ quan BHXH. 
 
Để đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, các đơn vị, doanh nghiệp một cách chính xác, kịp thời, BHXH tỉnh đã tăng cường công tác thông tin,tuyên truyền. BHXH tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
 
Các hoạt động khác như công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại cơ quan, đơn vị được tăng cường. Từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 
 
Với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Lâm Đồng suốt 25 năm qua, BHXH tỉnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của BHXH Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác.
 
Cùng với những yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, những kỳ vọng của lãnhđạo và Nhân dân tỉnh nhà, đội ngũ những người làm công tác BHXH tỉnh Lâm Đồng tự hào bước tiếp trên chặng đường mới đầy thách thức, quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong thời đại mới vì mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH