Công nhận 9 nhóm tiếp cận cộng đồng can thiệp giảm tác hại phòng lây nhiễm HIV/AIDS

02:02, 19/02/2020

(LĐ online) - Sở Y tế đã ban hành quyết định công nhận 9 nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng thực hiện hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS năm 2020. 

(LĐ online) - Sở Y tế đã ban hành quyết định công nhận 9 nhóm nhân viên tiếp cận cộng đồng thực hiện hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS năm 2020. 
 
Theo đó, 9 nhóm tiếp cận cộng đồng với 21 nhân viên thực hiện hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại 5 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh gồm: Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lộc.
 
Trong đó, nhiều nhất là Đà Lạt có 3 nhóm với 8 nhân viên tiếp cận cộng đồng; Đức Trọng và Di Linh mỗi huyện có 2 nhóm; Bảo Lộc và Lâm Hà mỗi huyện 1 nhóm tiếp cận cộng đồng.
 
Công việc của các nhóm tiếp cận cộng đồng là tiếp cận các đối tượng nguy cơ cao (người nghiện ma túy, mại dâm) để giúp các đối tượng phối hợp thực hiện chương trình bơm kim tiêm sạch và bao cao su an toàn phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS ra cộng đồng. 
 
Trong năm 2019, toàn tỉnh có 23 đồng đẳng viên (nhân viên tiếp cận cộng đồng) được cấp thẻ hoạt động, đã giúp cho 736 người nghiện chích ma túy tiếp cận được chương trình bơm kim tiêm; 331 phụ nữ bán dâm được tiếp cận và sử dụng chương trình cấp phát bao cao su. Chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS đã cấp 34.540 bao cao su và 94.200 bơm kim tiêm cho các đối tượng nguy cơ cao.
 
AN NHIÊN