Lâm Hà: 2/8 doanh nghiệp được cho thuê đất rừng hoạt động hiệu quả

06:02, 24/02/2020

Thông tin từ UBND huyện Lâm Hà cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện chỉ có 2/8 doanh nghiệp được cho thuê đất rừng trên địa bàn hoạt động hiệu quả...

Thông tin từ UBND huyện Lâm Hà cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện chỉ có 2/8 doanh nghiệp được cho thuê đất rừng trên địa bàn hoạt động hiệu quả. Cụ thể, Công ty Nguyên liệu giấy Tân Mai được giao khoảng 1.106,4 ha và Công ty TNHH Việt Thái trồng rừng với diện tích 215,97 ha. Hai đơn vị chủ yếu nhận trồng rừng và khai thác rừng làm nguyên liệu. Còn lại đa số các doanh nghiệp và cá nhân nhận rừng, đất rừng để thực hiện các dự án trồng rừng, sản xuất nông lâm kết hợp, kinh doanh du lịch dưới tán rừng với hình thức giao hoặc cho thuê trên địa bàn, sau khi được giao đất tại địa bàn huyện đã không triển khai thực hiện dự án hoặc có triển khai thì cũng chỉ mang tính cầm chừng.
 
Được biết, Lâm Hà có 11 đơn vị doanh nghiệp và cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong đó đã thu hồi 3 dự án, chỉ còn lại 8 đơn vị với tổng diện tích 1.671,13 ha.
 
H.YÊN - T.HIỀN