Nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường

07:02, 27/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết, những năm gần đây, ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong toàn tỉnh thông qua nhiều hoạt động hằng năm. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết, những năm gần đây, ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong toàn tỉnh thông qua nhiều hoạt động hằng năm. 
 
Cụ thể, trong năm 2019 vừa qua, Sở đã tổ chức 2 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu; đồng thời tham gia tập huấn về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho các huyện Cát Tiên, Đạ Huoai, Đam Rông, Lâm Hà và Lạc Dương. 
 
Ngành cũng tổ chức lớp tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cho các bộ thành viên MTTQ huyện Di Linh, triển khai nhân rộng mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tại đây. Sở cũng tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và giảm thiểu sử dụng, giảm thiểu phát thải các sản phẩm nhựa và ni lông trên địa bàn huyện Lạc Dương và huyện Đức Trọng. 
 
Tại Đức Trọng và Bảo Lâm, Sở cũng đã tổ chức các lớp tập huấn về thu gom bao bì hóa chất bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Riêng thành phố Đà Lạt, Sở đã phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức các buổi tuyên truyền về giáo dục môi trường cho học sinh các cấp học trong 10 trường học, trong đó chú trọng đến việc vận động học sinh giảm sử dụng các sản phẩm nhựa và túi ni lông. 
 
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2020 này, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học trong toàn tỉnh... 
 
V.TRỌNG