Nỗ lực giảm nghèo ở Đưng K'Nớ

06:02, 25/02/2020

Xã Đưng K'Nớ là một trong 3 xã của huyện Lạc Dương thuộc diện đặc biệt khó khăn, có trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó còn 11,28% hộ nghèo (kết quả năm 2019)...

Xã Đưng K’Nớ là một trong 3 xã của huyện Lạc Dương thuộc diện đặc biệt khó khăn, có trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó còn 11,28% hộ nghèo (kết quả năm 2019). Tuy nhiên, xã  đang có những chuyển biến đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững.
 
 Năm 2020, Đưng K’Nớ phấn đấu hoàn thành thêm 4 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong đó có tiêu chí về trường học
Năm 2020, Đưng K’Nớ phấn đấu hoàn thành thêm 4 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong đó có tiêu chí về trường học
 
Từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, những năm qua, xã Đưng K’Nớ được hưởng nguồn vốn hỗ trợ hơn 900 triệu đồng phát triển kinh tế, hơn 12 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Ngân hàng Chính sách xã hội cũng triển khai các chương trình tín dụng qua các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay đến 616 hộ nghèo và các đối tượng chính sách, với số vốn hơn 21 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm mới cho 90 lao động. Riêng năm 2019, nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp đã hỗ trợ 570 triệu đồng xây dựng 17 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã; và nhiều hỗ trợ khác trong dịp Tết Nguyên đán, mừng thọ, khắc phục mưa lũ…
 
Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cũng luôn ý thức thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với các chương trình xóa đói, giảm nghèo. Đến hết năm 2019, toàn xã đã đạt 11 tiêu chí, trong đó có những tiêu chí về dân sinh quan trọng, như y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở dân cư, điện sinh hoạt, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, lao động có việc làm, quốc phòng - an ninh.
 
Năm 2019, do tác hại nặng nề của cơn bão số 3 (tháng 8), trên địa bàn xã Đưng K’Nớ bị sạt lở đất, sập nhà và hư hại hoa màu - vật nuôi, đường giao thông… thiệt hại hơn 21 tỷ đồng. Nhưng ngay sau đó, chính quyền đã cùng Nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống của bà con ở khu vực bị ảnh hưởng, như: dọn dẹp, tu sửa nhà cửa bị hư hỏng, hướng dẫn các hộ dân khắc phục diện tích cây trồng bị hư hại, thống kê đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả kịp thời.
 
Ông Ha Mal - Phó Bí thư Đảng ủy xã Đưng K’Nớ khẳng định: Nhiều điểm nổi bật của xã Đưng K’Nớ trong những năm qua. Đặc biệt, công tác giảm nghèo vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
 
Cụ thể, hằng năm nghị quyết đề ra là giảm 3,5%/năm, riêng năm 2019 giảm được 3,7% (còn 60 hộ, chiếm 11,28%) và 100% hộ nghèo và cận nghèo được nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng có thu nhập ổn định.
 
Việc triển khai các chương trình hỗ trợ cho người nghèo và các chính sách an sinh xã hội đã giúp cho đời sống của bà con nhân dân trong xã giảm bớt khó khăn, tìm kiếm được việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Những hộ nghèo được xem xét hỗ trợ nhà ở cũng đã ý thức phấn đấu, làm ăn có tích lũy để đối ứng xây dựng ngôi nhà khang trang, ổn định nơi ở và từng bước chăm lo cuộc sống tốt hơn. Ngoài ra, các chương trình y tế, giáo dục, mạng lưới thông tin tuyên truyền cũng được quan tâm đã đáp ứng nhu cầu phục vụ cho Nhân dân và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. 
 
Từ các nguồn lực xã hội và sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong xã, việc triển khai các nhiệm vụ chính trị ở Đưng K’Nớ đạt được những kết quả quan trọng, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 25 triệu đồng/người/năm, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, chăn nuôi ổn định, công tác quản lý và bảo vệ rừng luôn được quan tâm, quản lý tài nguyên khoáng sản được tăng cường, xây dựng cơ bản được triển khai kịp thời, thu - chi ngân sách đạt dự toán, y tế cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân, công tác giáo dục đảm bảo theo kế hoạch, văn hóa - xã hội và giảm nghèo có hiệu quả, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng, 100% cán bộ công chức xã đạt chuẩn theo quy định.
 
Do đặc thù về địa thế và giao thông nên hạ tầng nông thôn Đưng K’Nớ còn khó khăn, chưa có nhiều cơ hội giao thương. Tuy nhiên, để bà con yên tâm sản xuất, có ý chí vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội, Đảng bộ và chính quyền xã Đưng K’Nớ đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp, khắc phục khó khăn và tăng cường năng lực hoạt động cho cán bộ, công chức cấp xã, để triển khai các chương trình, kế hoạch đồng bộ, hiệu quả; cố gắng giải quyết những vấn đề cụ thể, như tranh chấp tiểu thương, giá nông sản; công tác xây dựng hệ thống chính trị, lồng ghép các nội dung, chính sách phát triển kinh tế - xã hội với giảm nghèo; nâng mức thu nhập lên 30 triệu đồng/người/năm và cải thiện điều kiện sống của Nhân dân; hoàn thành thêm 4 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. 
 
LÊ HOA