Thêm 16.000 đầu mối cung cấp nước hợp vệ sinh và nước sạch cho người dân nông thôn

07:02, 27/02/2020

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, hiện nay có đến 30% công trình cung cấp nước sạch vùng nông thôn ở các địa phương hiệu quả hoạt động rất thấp, một số công trình ngừng hoạt động.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, hiện nay có đến 30% công trình cung cấp nước sạch vùng nông thôn ở các địa phương hiệu quả hoạt động rất thấp, một số công trình ngừng hoạt động.
 
Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt 5 dự án và đang triển khai 2 dự án ở Đạ Tẻh và Di Linh, còn Bảo Lộc và Lâm Hà đã phê duyệt xong hồ sơ thiết kế. Như vậy, toàn tỉnh sẽ cung cấp nước hợp vệ sinh và nước sạch cho thêm 16.000 đầu mối ở nông thôn. Đồng thời, tiến hành kiểm tra toàn bộ công trình nước sạch, thống kê những công trình cần đầu tư sửa chữa nhằm đẩy mạnh chương trình vệ sinh và nước sạch tại các vùng nông thôn. 
 
THÂN HIỀN