100% xã, phường tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân"

06:03, 18/03/2020

Nhằm xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;...

Nhằm xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với lực lượng công an cùng cấp thường xuyên tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân” ở tất cả các xã, phường. Đồng thời qua đó, lực lượng công an còn tổ chức gửi phiếu để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân đánh giá lực lượng công an trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến Nhân dân. Kết quả đánh giá quá trình thực hiện, hầu hết ý kiến của Nhân dân đều bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ lực lượng công an. Nhiều ý kiến cũng đóng góp với tinh thần thẳng thắn, giúp lực lượng công an các cấp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, giải quyết nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Trên cơ sở đó, công an các địa phương đã tập hợp, phân loại những mặt ưu điểm, khuyết điểm, những tồn tại, hạn chế, kiến nghị, đề xuất, đồng thời phổ biến cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng rút kinh nghiệm, định hướng tốt hơn cho bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Những việc làm tốt cũng được đơn vị phát huy, nhân rộng, khích lệ tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ hăng hái thi đua làm nhiều việc tốt “Vì Nhân dân phục vụ”.
 
Theo thống kê của ngành Công an, 5 năm qua, thông qua diễn đàn và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng đã phát hiện và cung cấp 10.270 tin có giá trị, giúp các lực lượng chức năng điều tra làm rõ 2.780/3.220 vụ tội phạm về trật tự xã hội.
 
NGUYÊN THI