Hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

06:03, 09/03/2020

Thực hiện Chỉ thị 07/CT - BCA của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới;...

Thực hiện Chỉ thị 07/CT - BCA của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhiều nội dung, giải pháp thiết thực ở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường từ cấp tỉnh đến cơ sở.
 
Học sinh Trường THPT Chuyên Thăng Long luôn đi đầu trong việc tuân thủ pháp luật cũng như tham gia vào các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống bạo lực học đường
Học sinh Trường THPT Chuyên Thăng Long luôn đi đầu trong việc tuân thủ pháp luật cũng như tham gia vào các hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống bạo lực học đường
 
Theo số liệu của cơ quan công an cung cấp, hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 500 cơ quan, 709 trường học và trên 8.000 doanh nghiệp; trong đó, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc cấp tỉnh quản lý là 120 đơn vị. Theo đánh giá của ngành công an, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 07, đại đa số các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đơn vị mình. Bên cạnh đó, công an các huyện, thành phố và các phòng chức năng của Công an tỉnh cũng thường xuyên tham mưu, hướng dẫn các đơn vị tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm nâng cao trách nhiệm của họ về công tác bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Các đơn vị từ đó đã tổ chức tuyên truyền công tác này bằng nhiều hình thức và nội dung khá phong phú, phù hợp với từng đối tượng như: lồng ghép tuyên truyền trong các buổi giao ban, qua các cuộc họp, hội thi, hệ thống bản tin, phát thanh của đơn vị hay tổ chức các buổi ngoại khóa...
 
Để các nội dung tuyên truyền, vận động đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa, có sức tác động mạnh mẽ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; các phòng chức năng của Công an tỉnh đã trực tiếp biên soạn tài liệu tuyên truyền về một số lĩnh vực như: Luật An toàn giao thông, Luật Phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; Phòng, chống bạo lực học đường... để cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Kể từ khi thực hiện chỉ thị đến nay, theo thống kê, đã có trên 1.000 lượt buổi phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc tỉnh quản lý. Ở địa phương, công an các huyện, thành phố cũng đã tổ chức hàng ngàn lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 
 
Tình hình an ninh trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường những năm gần đây được đánh giá là ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội của địa phương. 
 
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cũng đã nâng cao nhận thức và thấy rõ được trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thiên tai...
 
Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh cũng triển khai, xây dựng và nhân rộng các mô hình đảm bảo về an ninh trật tự trong phòng chống tội phạm, thu hút đông đảo cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tham gia, như mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trong các trường học, Ngân hàng Agribank chi nhánh I Lâm Đồng với mô hình “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự”, Đại học Đà Lạt với mô hình “Ban an ninh trường học”, Thủy điện Đồng Nai, Thủy điện Đại Ninh với mô hình “Liên kết với lực lượng công an trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự”... Qua đó, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo ổn định, hạn chế thấp nhất xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.
 
Cũng nhờ làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà thời gian qua lực lượng này đã giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Điển hình là chính lực lượng tại chỗ này đã giúp cơ quan chức năng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 1 vụ hai nhóm học sinh Trường THPT Đạ Tẻh đã tham gia trang mạng xã hội của các đối tượng phản động nước ngoài để viết, vẽ khẩu hiệu có nội dung phản động chống Đảng và Nhà nước; giúp ngăn chặn, xử lý hoạt động tuyên truyền, phát tán tài liệu về pháp luân công của công nhân Công ty SCAVI ở Bảo Lộc; phát hiện đấu tranh với một số đối tượng có hành vi lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng mua bán chất kích thích...
 
Có thể khẳng định rằng, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học ngày càng được đẩy mạnh và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhiều đơn vị, cá nhân đã được các cấp tặng bằng khen, cờ thi đua. Kết quả này cho thấy, phong trào này đã có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an an ninh trật tự trên địa bàn. 
 
NGUYỄN NGHĨA