Ra quân tuần tra các khu vực rừng trọng điểm

05:05, 22/05/2020

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng theo Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN, ngày 10/3/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa được giao tổ chức ngay các đợt ra quân tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm...

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng theo Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN, ngày 10/3/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa được giao tổ chức ngay các đợt ra quân tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ phá rừng, khai thác gỗ, lấn chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp trái pháp luật, qua đó áp dụng các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. 
 
Đồng thời, chính quyền 12 huyện, thành trong tỉnh tổ chức rà soát toàn bộ diện tích rừng bị phá, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên địa bàn để tập trung trồng lại rừng trong mùa mưa năm 2020. 
 
Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng hoặc đột xuất, chính quyền địa phương cấp huyện, xã; các sở, ngành chức năng, đơn vị chủ rừng... phải báo cáo tình hình và kết quả quản lý, bảo vệ rừng lên UBND tỉnh để được chỉ đạo kịp thời...
 
VŨ VĂN