Xây dựng cầu Bà Trung và cầu Bà Bống ở Đức Trọng

06:05, 18/05/2020

Dự án xây dựng cầu Bà Trung và cầu Bà Bống thuộc xã Tà Năng, xã Đà Loan (huyện Đức Trọng) đã được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phê duyệt triển khai giai đoạn 2021- 2025, tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Dự án xây dựng cầu Bà Trung và cầu Bà Bống thuộc xã Tà Năng, xã Đà Loan (huyện Đức Trọng) đã được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phê duyệt triển khai giai đoạn 2021- 2025, tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 5,5 tỷ đồng. 
 
Đây là dự án thuộc nhóm C, thiết kế theo tiêu chuẩn đường miền núi cấp IV, gồm hạng xây dựng phần cầu và phần đường đầu cầu. Quy mô 2 cầu xây dựng bê tông cốt thép vĩnh cửu; khổ cầu, chiều rộng và lan can mỗi bên với kích thước lần lượt 9 m, 8 m và 0,5 m; mặt cầu thảm bê tông nhựa chặt. 
 
Hạng mục xây dựng đường dẫn đầu cầu với tổng chiều dài hai bên khoảng 395 m (cầu Bà Trung) và 209 m (cầu Bà Bống) với kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên nền móng cấp phối đá dăm. 
 
MẠC KHẢI