Đức Trọng: Lắp đặt thêm 102 mắt camera an ninh

05:06, 26/06/2020

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Đức Trọng vừa triển khai lắp đặt 102 mắt camera an ninh tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, với tổng kinh phí là 9,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách huyện. 

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Đức Trọng vừa triển khai lắp đặt 102 mắt camera an ninh tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, với tổng kinh phí là 9,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách huyện. 
 
Sau khi lắp đặt hệ thống camera an ninh, Công an huyện bố trí lực lượng trực 24/24h để theo dõi máy chủ. Việc vận hành, giám sát, khai thác các hình ảnh, dữ liệu từ hệ thống camera sẽ giúp lực lượng công an quản lý tốt địa bàn, đối tượng, phục vụ cho công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; kịp thời phát hiện những sai phạm về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, góp phần củng cố và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.
 
Trước đó, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các hộ dân đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh tại các khu dân cư, đến nay, toàn huyện có 801 mắt camera an ninh.
 
N.MINH