Lạc Dương: Giảm nhanh các vụ phá rừng

06:06, 23/06/2020

Ngành chức năng Lạc Dương cho biết, các vụ vi phạm phá rừng trên địa bàn đang trên đà giảm nhanh trong những năm gần đây. Cụ thể, bình quân số vụ vi phạm phá rừng đã giảm trên 21% hằng năm. 

Ngành chức năng Lạc Dương cho biết, các vụ vi phạm phá rừng trên địa bàn đang trên đà giảm nhanh trong những năm gần đây. Cụ thể, bình quân số vụ vi phạm phá rừng đã giảm trên 21% hằng năm. 
 
Công tác quản lý bảo vệ rừng được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm được cấp ủy, chính quyền huyện đến xã chỉ đạo; việc điều tra, xử lý các vụ vi phạm được huyện tiến hành kịp thời, tạo được tính răn đe và giáo dục nên từ đó số vụ vi phạm và diện tích rừng vi phạm giảm đáng kể hằng năm. 
 
Cùng đó, công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng được huyện duy trì ổn định, góp phần tạo thu nhập cho 3.063 hộ dân và 13 tập thể, hạn chế bớt tình trạng phá rừng, xâm chiếm đất rừng. Đến cuối năm nay, tổng diện tích giao khoán bảo vệ rừng của Lạc Dương đạt trên 107 nghìn ha, trung bình mỗi hộ dân nhận khoán bảo vệ khoảng 27,5 ha, với mức thu nhập khoảng 13,5 triệu đồng/năm. 
Đến nay, tỷ lệ che phủ rừng của Lạc Dương trên địa bàn đạt 85%. 
 
VIẾT TRỌNG