Lâm Hà: 7 dự án tạm ngưng hoạt động

06:06, 24/06/2020

Theo ngành chức năng, huyện Lâm Hà hiện có 7 dự án đầu tư tạm ngưng hoạt động thuộc các lĩnh vực chế biến cà phê, phân vi sinh, sản xuất nông lâm kết hợp, chăn nuôi, kinh doanh bến xe, hàng tiêu dùng…

Theo ngành chức năng, huyện Lâm Hà hiện có 7 dự án đầu tư tạm ngưng hoạt động thuộc các lĩnh vực chế biến cà phê, phân vi sinh, sản xuất nông lâm kết hợp, chăn nuôi, kinh doanh bến xe, hàng tiêu dùng…
 
Trong đó, một số dự án tạm ngưng hoạt động trong thời gian dài vẫn chưa xử lý dứt điểm như các Công ty TNHH Hoàng Hà, Thái Hòa, Hoàng Đạo, Trần Thành, Quý Hoa, HTX Dịch vụ nông nghiệp Thuận Thành.  
 
Bên cạnh đó, một số dự án triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch phê duyệt như Khu Du lịch Thác Voi, Khu Liên hợp thể thao thị trấn Đinh Văn, Chợ Nam Ban, Chợ Tân Hà…
 
Được biết, đến nay, huyện Lâm Hà đã thu hút 54 dự án đầu tư. Cụ thể, lĩnh vực sản xuất, chế biến, vật liệu xây dựng (17 dự án); khai thác khoáng sản (13 dự án); sản xuất nông nghiệp (11 dự án); du lịch, nuôi trồng thủy sản, thủy điện, bất động sản, nông lâm kết hợp (13 dự án).
 
VŨ VĂN