Thủy điện: Sản xuất trên 2.404 triệu kWh

04:06, 29/06/2020

Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, tình hình sản xuất của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh ổn định, sản lượng điện sản xuất phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng dự tính 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.404,39 triệu kWh, tăng 0,69% so cùng kỳ 2019, bằng 55,43% kế hoạch năm 2020...

Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, tình hình sản xuất của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh ổn định, sản lượng điện sản xuất phân bổ cho tỉnh Lâm Đồng dự tính 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.404,39 triệu kWh, tăng 0,69% so cùng kỳ 2019, bằng 55,43% kế hoạch năm 2020. Tình hình lưới điện vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo cung cấp điện cho các địa phương trong tỉnh. Tình trạng thiếu điện, mất điện luân phiên trong mùa khô không xảy ra. Tổng sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm ước đạt 748,2 triệu kWh, tăng 10,87% so cùng kỳ 2019 và đạt 49,88% so kế hoạch năm 2020.
 
D.Q