Di Linh: Duy trì hiệu quả "Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới"

05:07, 03/07/2020

UBND huyện Di Linh cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện đã duy trì một cách hiệu quả Chương trình "Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới", coi đây là một điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay tại địa phương. 

UBND huyện Di Linh cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện đã duy trì một cách hiệu quả Chương trình “Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới”, coi đây là một điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới hiện nay tại địa phương. 
 
Huyện đã phân công cán bộ, công chức các cấp trực tiếp bám sát địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ các xã một cách cụ thể. 
 
Từ đầu năm đến nay, trong các ngày thứ Bảy các xã trên địa bàn đã huy động người dân trong cộng đồng cùng dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường thôn ngõ xóm, các địa điểm công cộng; khơi thông cống rãnh kênh mương, tổ chức trồng hoa, cây xanh ven đường.
 
Tính trong 6 tháng đầu năm nay, người dân tại 18 xã trên địa bàn trong các ngày thứ Bảy đã chăm sóc trên 10,4 km đường hoa, trồng cỏ lạc, trồng dừa cạn; tiến hành nạo vét trên 23 km đường cống rãnh dọc 2 bên đường. Huyện còn hỗ trợ 490 bao xi măng tại xã Đinh Trang Thượng (mỗi hộ 10 bao) để làm đường nông thôn; hỗ trợ vật liệu để người dân sửa chữa 2,1 km đường tại xã Hòa Bắc; huy động doanh nghiệp hỗ trợ vật liệu, người dân góp công lao động sửa chữa 1,3 km đường tại Thôn 3, xã Gia Hiệp. 
 
Huyện còn tổ chức các buổi nói chuyện, tuyên truyền xóa bỏ hủ tục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Bảo Thuận, vận động dân mua bảo hiểm y tế tại xã Hòa Bắc.
 
V.T