6 loại hình thiên tai

12:01, 14/01/2021

Theo dự báo, toàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021 có thể xảy ra 6 loại hình thiên tai trên địa bàn. 

Theo dự báo, toàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021 có thể xảy ra 6 loại hình thiên tai trên địa bàn. 
 
Thứ nhất, mưa lớn, lũ, ngập lụt hầu hết các địa phương, nhất là 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên; vùng hạ du thủy điện Đa Nhim thuộc huyện Đơn Dương. 
 
Thứ hai, lũ quét xảy ra khu vực thượng nguồn sông, suối Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lộc, Đam Rông, Đơn Dương.
 
Thứ ba, sạt lở đất đô thị Đà Lạt, thị trấn D’Ran (huyện Đơn Dương), thị trấn Di Linh và các xã Đinh Lạc, Tân Nghĩa, Gia Hiệp (huyện Di Linh).
 
Thứ tư, lốc xoáy, mưa đá xuất hiện hầu hết các địa phương trong tỉnh từ tháng 4 đến tháng 11.
 
Thứ năm, sương muối gây hại cà phê ở Lạc Dương, Đà Lạt và Lâm Hà từ tháng 2 đến tháng 3.
 
Thứ sáu, hạn hán kéo dài, gây tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trong sản xuất và sinh hoạt. 
 
Để chủ động phòng chống, ứng phó hữu hiệu 6 loại hình thiên tai trong năm 2021, Lâm Đồng xác định các nhiệm vụ trọng tâm triển khai gồm: Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Tăng cường phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Ứng dụng khoa học công nghệ để hiện đại hóa các trạm quan trắc thủy văn, dự báo, cảnh báo các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả. Thực hiện di dời, sắp xếp dân cư vùng thường xuyên bị thiên tai. Xây dựng bản đồ cảnh báo ngập lụt vùng hạ du các hồ chứa lớn. Xử lý sạt lở bờ sông, bờ suối. Nâng cấp, sửa chữa, đảm bảo an toàn hồ đập trên địa bàn…
 
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương các cấp tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” phù hợp trên địa bàn…
 
VĂN VIỆT