Tăng thêm trên 97 tỷ đồng đầu tư cho Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh

06:01, 27/01/2021

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư cho dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh đang xây dựng tại Phường 7, thành phố Đà Lạt. 

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư cho dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh đang xây dựng tại Phường 7, thành phố Đà Lạt. 
 
Cụ thể, từ kinh phí trên 189, 2 tỷ đồng như trước đây nay tỉnh đã điều chỉnh lên 286,4 tỷ đồng, tăng thêm trên 97 tỷ đồng cho dự án này. 
 
Trong số kinh phí trên, phần dành cho chi phí xây dựng trên 87,7 tỷ đồng, bồi thường giải phóng mặt bằng trên 185,7 tỷ đồng, phần còn lại dành cho các chi phí khác. 
 
VIẾT TRỌNG