Nỗ lực thực hiện giảm nghèo trên vùng kinh tế mới

05:01, 21/01/2022
Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, huyện Lâm Hà đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đề ra với những hướng đi, mô hình hiệu quả. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo và cận nghèo vùng kinh tế mới từng bước được cải thiện.
 
Từ các nguồn vốn vay hỗ trợ, Lâm Hà phát triển trồng dâu nuôi tằm ở nhiều địa phương để người dân tăng thu nhập kinh tế trong gia đình.
Từ các nguồn vốn vay hỗ trợ, Lâm Hà phát triển trồng dâu nuôi tằm ở nhiều địa phương để người dân tăng thu nhập kinh tế trong gia đình.
 
Ông Đinh Đức Chí - Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà cho biết: Với quyết tâm thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện Lâm Hà đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ người nghèo vươn lên. Việc thực hiện các chính sách giảm nghèo ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung hỗ trợ sinh kế cho người dân; đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi; tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội. Bên cạnh đó, thông qua các tổ chức hội, đoàn thể như Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, nhiều hộ nghèo đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát triển các mô hình chăn nuôi, sản xuất, sửa chữa nhà ở..., từng bước vươn lên thoát nghèo. 
 
Giai đoạn 2016 - 2020, Lâm Hà được phân bổ 33.432 triệu đồng từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND huyện Lâm Hà đã phân công các đơn vị làm chủ đầu tư thực hiện 5 dự án và hiện đã giải ngân, thanh toán 30.592 triệu đồng, đạt 91,2 %. 
 
Đối với nguồn Quỹ Người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã đã hỗ trợ xây dựng 45 căn nhà tình thương cho người nghèo với kinh phí 1.350 triệu đồng, vận động Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng ủng hộ xây dựng 8 căn nhà tình thương trị giá 580 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lâm Hà tài trợ xây dựng 10 căn nhà cho hộ nghèo, trị giá mỗi căn 50 triệu đồng.
Trong 5 năm, huyện Lâm Hà thực hiện xây dựng 132 căn, sửa chữa 2 căn với tổng kinh phí 7.375 triệu đồng. Ngoài kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ, vốn vay Ngân hàng CSXH, các hộ nghèo đã huy động thêm ngày công, kinh phí đóng góp của gia đình, dòng họ, bình quân mỗi hộ đóng góp thêm 10 triệu đồng đảm bảo về diện tích tối thiểu theo quy định và đạt chất lượng.
 
Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, hàng năm Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện Lâm Hà đã tiến hành rà soát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo; thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động... 
 
5 năm qua, toàn huyện đã tổ chức 28 lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho lao động nông thôn, với kinh phí 1.820 triệu đồng. Qua đó, đã giải quyết việc làm cho 15.626 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 377 người. Riêng năm 2021, thông qua các hình thức giải quyết và duy trì việc làm ổn định cho 3.343 lao động, tổ chức đào tạo nghề cho 177 lao động với các lớp đào tạo nghề chủ yếu về quy trình sản xuất, quy trình sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi, làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập và tạo thêm việc làm cho bà con, góp phần vào công tác giảm nghèo, từ đó thực hiện chương trình xây dựng NTM tại địa phương.
 
Với phương châm muốn giảm nghèo cho người dân phải tập trung giải quyết những vấn đề đang gây trở ngại như thiếu vốn, thiếu kỹ thuật sản xuất, thiếu việc làm; UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ trên địa bàn và mạnh dạn cho bà con vay vốn phát triển sản xuất theo hình thức tín chấp. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số (DTTS). 
 
Nằm trong giai đoạn này, Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện cho vay vốn ưu đãi 150.717 triệu đồng cho 5.462 lượt hộ vay, trong đó hộ nghèo 117.509 triệu đồng/4.205 lượt hộ; hộ mới thoát nghèo 26.694 triệu đồng/894 lượt hộ; vốn vay giải quyết việc làm 5.852 triệu đồng/331 lượt hộ; hộ đồng bào DTTS 462 triệu đồng/32 hộ. 
 
Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,61% năm 2016 xuống còn 1,61% hộ nghèo toàn huyện vào cuối năm 2020. Riêng đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,98%; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS còn 2,11%.
 
Cùng với đó, cơ sở hạ tầng được tăng cường, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được tăng lên. Mức sống dân cư được cải thiện, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã thực sự đi vào cuộc sống và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và cộng đồng trong việc chung tay hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Đinh Đức Chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác giảm nghèo và quyết tâm giảm nghèo bền vững, huyện Lâm Hà tiếp tục tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác giảm nghèo. Đặc biệt là những hộ đã thoát nghèo cần nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, có ý thức vượt khó, tự vươn lên không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và cộng đồng. Bên cạnh đó, hàng năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện tích cực chỉ đạo khảo sát, nắm tình hình đời sống của những hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, phân loại ra từng nhóm hộ. Từ đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế từng hộ và từng nhóm nghèo, cũng như thực hiện mô hình giảm nghèo gắn với hoàn cảnh của từng hộ. Đi cùng với đó là chính sách đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng lao động. Huy động mọi nguồn lực xã hội để cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc hỗ trợ những hộ thoát nghèo có điều kiện vươn lên, tránh tái nghèo.
 
THÂN THU HIỀN