Đơn Dương: Trên 14.000 người được hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19

06:06, 14/06/2022
Thực hiện nội dung chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm và kết thúc việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do COVID-19 của UBND tỉnh, tính đến nay, huyện Đơn Dương đã hỗ trợ trên 14.000 đối tượng, với tổng số tiền hơn 18,6 tỷ đồng. 
 
Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, địa phương đã hỗ trợ cho hơn 6.000 đối tượng, với số tiền trên 6,3 tỷ đồng. Cụ thể, huyện đã chi hỗ trợ cho trêm 5.100 người thuộc diện F1 phải cách ly y tế, với số tiền 5,4 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 980 người là F0 đang điều trị COVID-19, với số tiền là trên 780 triệu đồng; hỗ trợ 40 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của dịch, với số tiền 56 triệu đồng; hỗ trợ 20 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng dịch với 60 triệu đồng; và 3 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động với số tiền trên 9 triệu đồng. 
 
N.QUỲNH