Giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho 278 hộ dân trên địa bàn 2 xã Phi Liêng và Đạ K'Nàng

05:06, 16/06/2022
Tin từ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Phi Liêng cho biết, năm 2022, tổng diện tích giao khoán của đơn vị là 6.333,23 ha; trong đó, lưu vực sông Đồng Nai là 2.059,31 ha; lưu vực sông Sêrêpốk 4.273,92 ha. Hiện, đơn vị giao cho 278 hộ, 15 tổ, 12 thôn trên địa bàn 2 xã Phi Liêng và Đạ K’Nàng với diện tích 5.665,40 ha và đơn vị tự quản lý, bảo vệ với diện tích 667,83 ha.
 
Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, đơn vị thường xuyên huy động các tổ, hộ nhận khoán bảo vệ rừng tuần tra, kiểm tra rừng trên diện tích rừng được nhận khoán, mỗi tháng ít nhất tổ chức 5 đợt/1lượt. Đồng thời chấm công để theo dõi thay thế hoặc thanh lý những hộ vi phạm hợp đồng khoán bảo vệ rừng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao khoán bảo vệ rừng.
 
Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tạm ứng tiền công giao khoán quý 1 năm 2022 cho các hộ dân và đơn vị tự nhận khoán là 733.097.014 đồng.
 
NGUYỄN NGHĨA