Tăng cường phối hợp hiệu quả 3 bên trong giai đoạn hiện nay

03:06, 15/06/2022
Công tác phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả giữa 3 bên gồm HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thời gian qua đã góp phần quan trọng vào quá trình củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh. Giai đoạn hiện nay, thường trực 3 bên tiếp tục quan tâm chỉ đạo và xác định rõ nhiệm vụ quan trọng này. 
 
Lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết Chương trình Phối hợp hoạt động nhằm củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy KT - XH địa phương ngày càng phát triển
Lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết Chương trình Phối hợp hoạt động nhằm củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy KT - XH địa phương ngày càng phát triển
 
Thông qua MTTQ và đại biểu HĐND các cấp, các ý kiến cử tri, Nhân dân được gửi đến cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách và trở thành kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở để ban hành chính sách sát đúng với thực tiễn. Trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, nổi bật nhất là việc thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu với nhiều mô hình tự quản hoạt động hiệu quả trong cộng đồng. Qua đó đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, được đông đảo Nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất, vật tư… xây dựng các công trình phúc lợi, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết; hỗ trợ Nhân dân tiếp cận các nguồn vốn, dịch vụ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật phát triển sản xuất. Tại các khu dân cư, Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng gia đình, khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp.
 
Lâm Đồng hiện có khoảng hơn 1.000 mô hình tự quản trên các lĩnh vực: “Phát triển kinh tế”, “Giúp nhau vươn lên thoát nghèo”; “Xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, chăm sóc sức khỏe, đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện”; Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông”; “Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm”; “Giám sát và phản biện xã hội”; “Xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh”… Các mô hình này huy động sự đóng góp tích cực từ Nhân dân. Điển hình như 5 năm gần đây, Nhân dân tham gia đóng góp trên 1.500 tỷ đồng, hàng trăm ngàn ngày công lao động, hiến hàng chục ngàn mét vuông đất… để tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, hội trường thôn, nhà văn hóa và nhiều công trình phục vụ dân sinh. Nhân dân tích cực, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, phát triển 419 hợp tác xã, 374 tổ hợp tác và 165 chuỗi liên kết để hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Từ thực tiễn đã xây dựng và công nhận được 129 Khu dân cư kiểu mẫu và 478 Khu dân cư tiêu biểu. Có 101/111 xã và huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
 
Các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội đã huy động được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng tích cực ủng hộ. Thống kê sơ bộ cho thấy Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh từ năm 2016 - 2021 đã tiếp nhận, vận động được trên 110 tỷ đồng, xây mới 2.373 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo với tổng kinh phí hơn 63 tỷ đồng; tặng trên 51.947 suất quà cho người nghèo… Huy động tham gia chương trình an sinh xã hội trên 120 tỷ đồng.
 
Riêng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Lâm Đồng tiếp tục được tuyên truyền sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực. MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với chính quyền tổ chức cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đưa hàng Việt về nông thôn; tham gia giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nhiều tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền, các doanh nghiệp tổ chức các hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh như rau, hoa Đà Lạt, trà olong, trà artisô, cà phê, rượu vang… ở trong và ngoài tỉnh; tập trung tuyên truyền, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”... Qua đó, đã góp phần phát huy vai trò của doanh nghiệp, nâng cao ý thức của người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.
 
Tuy nhiên, thực tế phối hợp hoạt động 3 bên hiện nay vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: Việc phối hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của MTTQ và các đoàn thể tuy có nhiều chuyển biến nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng những yêu cầu của Nhân dân. Vẫn còn một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, chưa có sự thống nhất cao giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình giải quyết đơn, thư theo quy định. Phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát giữa các bên chưa thường xuyên...
 
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: 3 bên cần tiếp tục phối hợp hoạt động để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh đồng thuận, thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Phối hợp tổ chức phát động, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong Nhân dân, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế”; công tác vận động các nguồn quỹ, chăm lo giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19... Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các tầng lớp Nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt công tác tôn giáo, công tác dân tộc và công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân... 
 
HÀ NGUYỆT