18/142 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

06:09, 16/09/2022
Theo số liệu thống kê của tỉnh, tính đến nay, toàn tỉnh có 18/142 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy (chiếm 12,676%); 124 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy (chiếm 87,324%). Trong đó trọng điểm loại I chiếm 0,704%; trọng điểm loại II chiếm 1,408%, trọng điểm loại III chiếm 23,944%. 
 
UBND các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh hiện đang tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại các xã, phường, thị trấn” gắn với thực hiện Đề án “Xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự ”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới”… nhằm giảm thiểu tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
 
NGUYỄN NGHĨA