Bảo Lâm: Quan tâm chính sách an sinh xã hội

12:09, 14/09/2022
Là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; do đó thời gian qua, lãnh đạo huyện Bảo Lâm đặc biệt quan tâm giải quyết các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
 
Theo đó, từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bảo Lâm đã chi hỗ trợ cho 778 đối tượng người có công, số tiền 13,2 tỷ đồng; chi hỗ trợ 2.406 đối tượng xã hội, người nghèo, số tiền hơn 11,1 tỷ đồng; tặng quà cho các gia đình thương binh - liệt sĩ và trợ cấp cho các đối tượng khó khăn 11,4 tỷ đồng và hỗ trợ xây 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình chính sách khó khăn, kinh phí hơn 100 triệu đồng.
 
Hiện nay, hộ nghèo và hộ cận nghèo của huyện Bảo Lâm chiếm tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của cả tỉnh. Toàn huyện có 932 hộ nghèo, chiếm 2,84% và có 1.788 hộ cận nghèo, chiếm 5,46%; trong đó, hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 69,52% (652 hộ).
 
Huyện Bảo Lâm đang tiếp tục giải quyết các chế độ chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, công tác an sinh xã hội bằng nguồn ngân sách và xã hội hóa…
 
THANH HỒNG