Cát Tiên: Vận hành tràn xả lũ để đảm bảo an toàn công trình và chủ động phòng chống thiên tai

02:09, 12/09/2022
(LĐ online) - Ngày 12/9, ông Trần Quang Trừng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cát Tiên cho biết: Hiện, lượng nước tại các công trình hồ chứa thủy lợi trên địa bàn huyện đã vượt tràn, các đơn vị đang phải vận hành tràn xả lũ theo quy trình vừa để đảm bảo an toàn công trình và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai. 
 
Trên địa bàn huyện Cát Tiên hiện có 70 công trình thủy lợi; trong đó, có 6 công trình hồ chứa nước gồm: Đắc Lô, Đạ Sị, Phước Trung, Mỹ Trung, Tư Nghĩa, Đạ Bo B. 
 
Từ đầu năm tới nay, lượng mưa toàn huyện đạt trên 2.000 mm, lượng nước tại các công trình hồ chứa đã vượt tràn và các đơn vị đang điều tiết vận hành tràn xả lũ theo quy trình vận hành vừa để đảm bảo an toàn công trình và chủ động trong công tác phòng chống thiên tai.
 
UBND huyện Cát Tiên đã chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, nắm chắc thông tin, nhận định tình hình dự báo khí tượng thủy văn của năm 2022. Từ đó, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy lợi xây dựng kế hoạch điều tiết nguồn nước các công trình hồ chứa hợp lý. 
 
Đồng thời, chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất phù hợp cho từng vùng sản xuất nhằm chủ động phòng tránh và hạn chế đến mức thấp nhất rui ro. Giao các cơ quan chuyên môn của huyện và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi theo dõi, nắm bắt chắc lượng mưa, lưu lượng nước về hồ và diễn biến mực nước hồ để chủ động điều tiết nước khoa học và hợp lý; với mục tiêu là điều tiết chủ động để dành dung tích hồ chứa nước và cắt lũ cho hạ du.
 
UBND huyện Cát Tiên cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn thông tin, cảnh báo để Nhân dân biết và chủ động ứng phó với các phương án xả lũ, nhằm giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất thiệt hại đến sản xuất, đời sống của Nhân dân.
 
HOÀNG SA