Đà Lạt: Lập lại trật tự trước Khu du lịch thác Prenn

09:09, 20/09/2022
(LĐ online) - UBND TP Đà Lạt vừa có văn bản yêu cầu các phòng ban, đơn vị căn cứ chỉ đạo, phân công và chủ động bố trí lực lượng tham gia xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị tại Khu du lịch thác Prenn (Phường 3, TP Đà Lạt) đảm bảo tính nghiêm minh, đúng quy định và thời hạn yêu cầu. 
 
UBND TP Đà Lạt giao UBND Phường 3 khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị tại Khu du lịch thác Prenn, đảm bảo về thành phần, lực lượng tham gia; đảm bảo tính nghiêm minh, đúng quy định và thời hạn yêu cầu. 
 
Thời gian tổ chức ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trước Lhu du lịch thác Prenn là 1 tuần, từ ngày 20/9/2022 đến ngày 27/9/2022, bắt đầu từ 6 giờ 00 đến 17 giờ 00 mỗi ngày.
 
Ngoài ra, UBND TP Đà Lạt cũng yêu cầu UBND Phường 3 chủ trì làm việc, thống nhất với Phòng Quản lý Đô thị, Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt tổ chức lắp đặt 2 biển phổ biến, tuyên truyền tại khu vực này, với lưu ý về nội dung tuyên truyền và các hình thức xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông… Tiếp tục tuyên truyền, vận động đến các hộ dân chấp hành nghiêm túc và sau đó xây dựng phương án, hoạch để tổ chức giám sát, duy trì sau xử lý để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại khu vực xuyên suốt từ nay cho đến khi đễn ra các hoạt động tổ chức Festival Hoa và giai đoạn tiếp theo; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tái vi phạm tại khu vực.
 
Ngoài ra, UBND TP Đà Lạt cũng giao các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và thực hiện chỉnh trang đô thị tại Khu du lịch thác Prenn.
 
DIỄM THƯƠNG