Đạ Tẻh: 5/11 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn không hoạt động

02:09, 20/09/2022
(LĐ online) - Theo thông tin từ UBND huyện Đạ Tẻh, trên địa bàn huyện hiện có 11 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn với tổng kinh phí đầu tư trên 6,9 tỷ đồng. 
 
UBND huyện Đạ Tẻh đã bàn giao 8/11 công trình tiếp nhận từ tỉnh và chuyển giao từ các xã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện quản lý, khai thác; còn lại 3 công trình chưa bàn giao với lý do bị hư hỏng và có quy mô nhỏ, nên giao xã tự quản lý.
 
Tổng số hộ dân được sử dụng nước từ các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn là 2.166 hộ/tổng số 8.118 hộ dân nông thôn của huyện. 
 
Hàng năm, UBND huyện Đạ Tẻh đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn và sử dụng tiết kiệm nguồn nước. Đặc biệt, tổ chức tuyên truyền, phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; ra quân nạo vét, duy tu sửa chữa các công trình nước sinh hoạt tập trung; tuyên truyền người dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước, không lãng phí nguồn nước.
 
Theo đánh giá của UBND huyện Đạ Tẻh, hiện có 3 công trình tương đối bền vững, 3 công trình không bền vững, 5 công trình không hoạt động đang lập thủ tục thanh lý.
 
Trong thời gian tới, UBND huyện Đạ Tẻh tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện thường xuyên duy tu bảo dưỡng và tăng cường khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn huyện được giao quản lý. Vận động, tuyên truyền người dân tham gia đầu tư, khai thác, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình; trang bị máy lọc nước quy mô hộ gia đình; tiếp tục đề xuất UBND tỉnh đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, ưu tiên đầu tư cho các khu vực khó khăn về nước sinh hoạt.
 
NGỌC NGÀ