Đạ Tẻh: Trồng được 423.460 cây xanh các loại

05:09, 19/09/2022
Theo UBND huyện Đạ Tẻh, đến ngày 10/9/2022 trên địa bàn huyện đã trồng được 423.460/683.000 cây xanh, đạt 62% kế hoạch. Trong đó, Nhân dân trồng 403.460 cây, doanh nghiệp nhà nước trồng 20.000 cây; tiếp tục chăm sóc số cây trồng năm 2021. Trong thời gian đến, huyện Đạ Tẻh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch trồng 3,532 triệu cây xanh gắn với trồng rừng cảnh quan trên địa bàn huyện Đạ Tẻh giai đoạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị đầy đủ về quỹ đất, cây giống để phục vụ tốt cho kế hoạch trồng cây, trồng rừng phân tán năm 2022 mà kế hoạch đề ra. 
 
HOÀNG SA